Æble-skurv

 

Æble-skurv er svampen Venturia inaequalis, der laver infektioner på blade og frugter.

skurv

skurv
Hårdt angrebne æbler

 

Svampens kønnede stadie er bittesmå flaskeformede frugtlegemer (Pseudothecier) på døde blade i april-maj. Herfra spredes de kønnede sporer til de nyudsprungne blade.


Det kønnede stadie af æble-skurv (Venturia inaequalis) -- 0,2 mm store.


Set i mikroskopet.Sporesække med sporer.Frigivne sporer.


Sporerne skydes aktivt ud og de der lander på de nyudsprungne blade laver en infektion. Sporeudskydningen sker i fugtige og lune perioder i april og maj. Det kræves 12 timers fugt på bladene for at skurvens sporer kan inficere.


Sommerens første infektioner på bladene ses som lådne pletter af hyfevækst -- 4. juni 2005.

 

Efter at have inficeret bladene vokser svampen til cirkulære mycelier hvorfra der dannes ukønnede sporer i fugtige perioder sommeren igennem. Herfra spredes skurven til æblerne. Ved kraftige angreb sprækker æblerne og rådner derefter på grund af sekundære infektioner.

 


Veludviklede skurvpletter på Ingrid-Marie i oktober.

 

Hvad kan man gøre for at hæmme skurv?

Anlægge plantagen i et af landets mere tørre områder. For at skurven kan klare sinforårsspredning skal der en længere våd periode til: Sporene skal skydes af sted og derefter lande på et blad der er fugtigt i 12 timer for at inficere.

Vælge skurvresistente eller skurvtolerante sorter. Blandt de resistente har især Topaz, Ahrista, Santana og Rubinola været fremme i Danmark, men resistensen er nu brudt for dem, og så får de desværre meget skurv. Blandt skurvtolerante finder man bl.a. Discovery, Alkmene, Holsteiner Cox og Aroma.

Vælge en grundstamme, der giver tidlig skudafmodning og løvfald om efteråret. Sen afmodning giver en større risiko for grenskurv, der er meget smitsom overfor de nyudsprungne blade om foråret. Grundstammerne A2, M9 og B9 er gode medens MM106 er skidt.

Holde kvælstofniveauet nede i plantagen. For meget kvælstof øger nemlig træernes modtagelighed for skurv så gød med gødning med lavt N-indhold og højt K-indhold. Dette giver særlige problemer hvis man vil benytte fjerkræ til at nedsætte skadedyrstrykket i plantagen. Høns skider fx for meget omkring hønsehuset og ænder ved dammen, så flytbare hønsehuse og andedamme er en nødvendighed.

Sprøjte med svovl (ikke særligt virksomt), kobber (forbudt i Danmark) eller måske med udtræk af forskellige planter som quinoa (stadig på forsøgsstadiet, se dette link).

Være omhyggelig med beskæringen så træerne ikke bliver for tætte.

Være omhyggelig med at fjerne døde blade vinter og forår så skurvens cyklus bliver brudt. En stor regnormebestand er er must, da ormene arbejder i milde perioder hele vinteren og fjerner rigtig mange blade. Et par kørsler med jordrenser og plæneklipper inden løvspring hjælper med omsætningen af bladene. Endelig kan man "løvsuge" bladene bort om efteråret.

 

Hvis man vælger ikke at sprøjte er en kombination af god klimatisk placering, robuste sorter, lavt kvælstofniveau og god beskæring den vindende kombination – men i uheldigt fugtige (for)år må man undr alle omstændigheder regne med et vist tab til skurv.

 

til forside